Italien är ett land som innehåller många historiska byggnader. Dock får en del byggnader i landet betydligt mer uppmärksamhet än andra. En av de byggnaderna är Pantheon som ligger i Rom, vilket också är namnet på den alkoholhaltiga drycken rom som är mycket populär. Byggnaden Pantheon ligger på ett torg, närmare bestämt på Piazza della Rotonda, vilket hjälper till att ge byggnaden ett magnifikt intryck.

Historia kring Pantheon

Pantheon är inte vilken byggnad som helst utan det är ett antikt tempel som ligger i hjärtat av Rom. Under antiken fungerade byggnaden som en helgedom åt alla gudar, vilket enklare kan förklaras som ett tempel för alla gudar. Efter detta kom byggnaden att fungera som ett minnestempel för stora män från Italien. Konstnären Rafel och Annibale Carracci är några av männen som fått ta plats i minnestemplet. Två kungar har också fått en hedervärd plats i minnestemplet, dessa är Viktor Emanuel den andre och Umberto.

Dock fungerar inte Pantheon som ett minnestempel längre, det har det inte gjort sedan lång tid tillbaka. Sedan 600-talet har Pantheon istället fungerat och brukats som en kyrka. Kyrkan har fått namnet Santa Maria ad Martyres, dock kallas den även för Santa Maria Rotonda. Pantheon är en unik byggnad då det är en av ytterst få antika byggnader som har varit i bruk sedan den uppfördes. Byggnaden är även Roms bäst bevarade antika byggnad.

Den nuvarande byggnaden byggdes på begäran av kejsaren Hadrianus omkring 115-125 efter Kristus. Den ursprungliga byggnaden är en tempelbyggnad som byggdes år 27 före Kristus av Marcus Vipsanius Agrippa. Det är få delar som återstår av det ursprungliga templet, det nämns dock genom en text i portiken att det ursprungligen är Marcus som bestämde att byggnaden skulle upprättas.

Byggnadens interiör och storlek

Pantheons interiör domineras av en stor kupol. Denna kupol är gjuten i en romersk betong, Opus caementicium. Kupolen ger ett mäktigt intryck då den har en höjd som är omkring 43 meter. Pantheon är en byggnad som har en storartad rymd och en magnifik ljusverkan. Anledningen till detta är att taket har fått en kassettindelning. Taket har även en rund öppning i mitten, denna öppning kallas för oculus. Öppningen, eller oculusen, har en diameter på omkring nio meter.

Pantheons arkitektur har under flera år inspirerat många andra arkitekter, vilket har kommit att innebära att många byggnader runt om i världen har liknande utseende. Byggnader som har liknande utseenden brukar exempelvis vara stadshus, universitet och bibliotek.

galore