På senare år har elpriserna gått upp en hel del. Detta i samband med klimatförändringar gör att det tittats allt mer på hur vi bygger våra hus. En hel del experiment har gjorts för att hitta huskonstruktioner som är mer energisnåla och i vissa fall till och med är egenproducenter av el. Vi har tittat närmare på vad energisnåla hus egentligen innebär.

Historiken kring energisnåla hus

För ett par decennier sedan så var frågan kring energisnåla hus inte särskilt prioriterad. Många hus värmdes då upp av oljepannor och råvarukostnaden var relativt låg. Det var alltså inte helt självklart att energibesparande byggnadsåtgärder skulle innebära en total besparing i slutändan. Men på 1980-talet började energisnåla hus diskuteras i alltmer omfattning. Begreppet passivhus användes då för att benämna huskonstruktioner som designats för att minimera värmeförluster. Alltsedan denna tid har fler hustillverkare börjat experimentera med hur de kan förbättra sina husmodeller för att ge bättre uppvärmingsekonomi.

Vad innebär energisnåla hus?

Kort sammanfattat innebär energisnåla hus att ett antal smarta konstruktionslösningar gjorts för att tillsammans skapa en god värmeekonomi. Några återkommande punkter du ofta ser i energisnåla hus är följande.

  • Tjockare isolering i väggarna.
  • Extra täta fönster och dörrar
  • Ventilationssystem med värmeåtervinning.

Den sista punkten förtjänar att vi tittar lite extra på. I ett hus alstras värme exempelvis av oss människor som finns där. Men även från kök, badrum, elektronikprodukter och genom att solen lyser in genom fönstren. I ett energisnålt hus tas så mycket som möjligt av denna värme tillvara genom att värmen förflyttas till andra delar av huset genom ventilationssystemet. På det sättet värms huset upp utan att ytterligare energi är nödvändig.

Kompletterar du ditt energisnåla hus med exempelvis solceller så kan du i många fall vara helt energineutral. Kanske kan du även producera mer energi än du själv använder och sälja överskottsel. På det sättet kommer din boendeekonomi bli ännu bättre och du kommer vara väl förberedd om vi drabbas av elbrist eller andra utmaningar i framtiden.

galore