Dåtidens byggmaterial har varit minst sagt tveksamma, i alla fall när det kommer till konstruktioner under senare hälften av 1900-talet. Faktum är att de äldre materialen har hållit högre kvalitet och inte klassats som fuskbyggen som många hus på 60- och 70-talen gjorde. Med den nya tidens sätt att tänka där hållbarhet är en viktig faktor, gäller det att fundera ut vilka framtidens byggmaterial och tekniker är.

Återanvändbara material

Numera tittar man på material som går att återanvända. Det kan till exempel röra sig om isoleringsmaterial som foamglas eller en kombination av byggmaterial som bjuder på en rad fördelar. Forskningen på nya och hållbara material tar helt nya nivåer och innovationstänket är på hög nivå. Sverige ligger i framkant när det gäller att tänka klimatsmart och hållbart vilket också visar sig i nya byggnationer likaväl som renoveringsobjekt.

Det gamla trävirket som svenska hus från början är byggda av visar sig vara ett riktigt bra byggmaterial. Dock har det numera utvecklats så att olika kombinationer och kompletteringar bidrar till både ett finare estetiskt yttre och en större säkerhet. Korslimmat trä är ett exempel på ett nytänk där man tagit tillvara på ny teknik och gamla byggmaterial.

Vid val av byggnadsmaterial måste man också ta hänsyn till andra faktorer och problem som skulle uppkomma i senare skede. Ett sådant problem är bland annat en alltför hög radonhalt som du kan mäta via https://radea.se/, dock kan radon också ha att göra med omgivningen runt omkring dig.

Frågeställningar att ta i beaktande

När ett nytt byggmaterial ska bestämmas så finns det flera frågeställningar att ta hänsyn till. Hur materialet förändras med tiden är till exempel en av de viktigaste frågorna eftersom man vill slippa renoveringar och sönderfall inom en snar framtid.

Andra saker att fråga sig är hur materialet formar sig med tiden och om det genomgår en slags förändringsprocess som eventuellt kräver reparation. Fuktegenskaper, isolering och andra typer av risker måste också medtas när man gör en bedömning. Helst ska materialet inte ta åt sig mycket fukt och gärna klara av att “samarbeta” med andra material, inte minst när det kommer till isolering.

Förutom trä är stål, glas och betong givna material som också går igenom vissa hållbarhetstester för att kunna utvecklas. Resultatet blir inte bara mer intressanta hus ur designperspektiv utan också i hållbarhetsperspektiv.

galore