En byggnad som förekommer på olika platser i världen är tempel. Det är dock inte lika vanligt med tempel i Sverige som det är i en del andra länder. Tempel är en form av religiös byggnad där det sker olika typer av religionsutövning. Exempelvis är det vanligt att be och utföra offerritualer i ett tempel. Det är även en byggnad som anses vara en helgedom och i många religioner är det den centrala och viktigaste platsen. Dock är det inte i alla religioner som byggnaden kallas för tempel, utan de använder andra ord för byggnaden.

Själva ordet tempel härstammar från latin, templum, och dess historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Forskare har kunnat datera ordet tempel så långt tillbaka som till 600-talet före Kristus. Dock har tempelbyggnader funnits mycket längre än så, under andra namn. Det första templet som man med säkerhet kan konstatera har existerat är Göbekli Tepe. Detta tempel eller denna tempelplats har existerat sedan 12 000 före Kristus.

Olika typer av tempel

Det finns inte endast en typ av tempel i världen utan många olika typer. Utseendet skiljer sig exempelvis åt mellan olika religioner. Det är inte endast utseendet som skiljer sig åt utan även templets funktion. Under antiken var det inte ovanligt att tempel förekom, det förkom i stort sätt i de flesta religionerna. Detta har gjort att det finns en hel del gamla tempelbyggnader bevarade.

Tempel förekommer på många platser runt om i Asien, där hinduismen, buddhismen och shintoismen är utbredd. Här finns det både privata små tempel men även allmänna och större tempelkomplex.

Templets funktion och status som juridisk person har varierat kraftigt under både antiken och i dagens läge. Främst i Ostasien har ägarförhållande kring tempel varierat. Här har det exempelvis förekommit statligt och kommunalt ägda tempel. Det har även förekommit tempel som ägs av präster eller munkar samt familjeägda tempel.

galore