Ett annat hållbart material som används vid byggnationer idag och förr i tiden är lersten. När man använder lersten som byggnadsmaterial burkar det kallas för adobe som är en mursten. Ett exempel på mursten är tegel, vilket är ett material som många av de svenska bostäderna är byggda i. Murstenen är oftast gjord av obränd lera, den kan även i vissa fall vara gjord av stråmaterial eller organiskt material.

Vanligtvis blandar man leran med andra material, med fibermaterial, detta eftersom det fungerar som armering. Detta kallas för inblandning och den kan även ge byggnadsmaterialet olika egenskaper. I en del länder är det vanligt att blanda in hårmaterial från djur eller människor. Anledningen till detta är att det kan ge materialet ett visst fuktskydd. Murstenarna kan även ha olika storlekar.

Lerstenens egenskaper som byggnadsmaterial

Lersten är en typ av jordmaterial och detta är ett byggnadsmaterial som troligtvis har använts och funnits i väldigt många år. En viktigt aspekt som man måste tänka på när man använder sig av jord som byggnadsmaterial är att materialet ska innehålla så lite organiskt material som möjligt. Anledningen till detta är att byggnaderna då påverkas minimalt av klimatet under åren.

I en del länder är det vanligt att hela städer endast innehåller byggnader och hus helt gjorda i jordmaterial. I en del av dessa städer får det fortfarande inte byggas i annat material, Jemen är en av dessa. Dock är det fördelaktigt att använda sig av lersten som byggnadsmaterial i de länder som har ett torrt klimat med höga temperaturer. Anledningen till detta är att adobestenen har en värmetröghet, denna ger bostaden svalka under dagen och värme under natten. En annan fördel med materialet är att det har en fuktutjämnande effekt som skapar en inomhusmiljö som upplevs som mer komfortabel.

När man väljer att använda sig av lersten i byggnationer är det viktigt att komma ihåg att det är ett material som är känsligt för fukt. Därför bör man inte placera den direkt på marken utan först placera en fukttålig grundmur.

Tillverkningsprocessen

När man tillverkar byggnadsmaterial av lersten, exempelvis tegelstenar, packas materialet först i träramar som sedan tas bort. Efter detta får materialet lufttorka. Tillverkningen kan liknas med den som man använde förr i tiden för att tillverka tegelstenar, så kallad tegelstensslagning. Stenarna, som ska användas som byggmaterial, tillverkas i olika storlekar.

galore