En av världens mest omtalade byggnader är Hagia Sofia. Just nu är byggnaden ett museum men det har den inte alltid varit. Byggnaden ligger i de centrala delarna av Istanbul i Turkiet. Byggnaden har en mäktig interiör och det är bland annat denna som gjort att byggnaden blivit så populär som den är idag. Varje år besöks museet av flertalet människor och således har byggnaden blivit en turistattraktion.

Historien bakom byggnaden

Från början var Hagia Sofia en kyrka för den kristna befolkningen i staden, så som den Svenska Kyrkan idag är. Kyrkan byggdes av Justinianus mellan åren 532 till 537. Efter ett tag blev det konflikter mellan olika personer inom kristendomen som gjorde att byggnaden efter några år istället skulle komma att förknippas med den grekiska-ortodoxa kyrkan.

Byggnaden fungerade som en kyrka under väldigt många år, fram till år 1453. Detta år omvandlades byggnaden från en kyrka till en moské. Den skulle förbli en moské fram till år 1934 då Kemal Atatürk valde att omvandla den till ett museum.

Hagia Sofia har en berömd arkitektur som anses vara ett mästerverk av många. Byggnaden är väldigt stor och det centrala rummet täcks av en stor kupol. Kupolen har dekorerats av både mosaik och marmorplattor. Dessa skapar ett vackert intryck, främst när de träffas av ljuset från alla fönstren och de levande ljusen. Det är en gammal byggnad, vilket har gjort att den behövt repareras då och då. Exempelvis byggdes Hagia Sofia om och man tillförde minareter när kyrkan omvandlades till en moské.

galore