Det finns många olika typer av byggnader i Sverige och i övriga världen. En del byggnader fungerar som bostadshus medan andra har helt andra funktioner såsom byggnader som har ett religiöst syfte. Inom kategorin bostadshus finns det flera olika hustyper, radhus är en av dem. Detta är hus som är sammanlänkade med andra genom att deras ytterväggar sitter ihop. Inom kategorin för radhus finns det vanliga radhus, kedjehus och parhus.

Historien bakom radhus

Radhus är inte endast populärt i Sverige och i Skandinavien utan det är också en bostadsform som är vanlig i Storbritannien och Tyskland. Trots detta byggdes inte det första radhuset i någon av dessa länderna utan det första byggdes i Paris någon gång under åren 1605 till 1612. Efter detta spred det sig vidare till England och de övriga länderna. Det var många arkitekter och samhällsbyggare som var skeptiska till bostadsformen och det skulle dröja fram till 1940-talet innan den började att upprättas mer kontinuerligt i Sverige. På 1950-talet tog byggandet av radhus fart i Sverige, anledningen till detta var att man ansåg att de var ett väldigt effektivt sätt att bygga på när städerna skulle expanderas.

Vanligtvis är radhus byggda på ett sätt där en långsmal byggnad delas upp i flera olika och mindre bostäder.

På senare år har det blivit allt mer eftertraktat att bosätta sig i radhus, främst i gamla radhus som går att hitta i en del städer. En stad i Sverige som har många gamla radhus är Ystad, dessa har på senare tid blivit allt populärare, vilket har gjort att de stigit i försäljningspris. Anledningen till detta är att dessa boenden har en unik design, ofta med en liten trädgård på baksidan, som annars inte går att hitta i städernas mest centrala delar. Det finns även många personer som tycker att dessa hus är mycket charmiga.

galore