En byggnad som fungerat som ett tempel och som blivit berömd världen över är Parthenon. Detta är ett tempel som ligger i Aten, Grekland och det byggdes mellan åren 447 och 433 före Kristus. Parthenon var en hyllning till Pallas Athena, den skulle fungera som ett tack till henne för att hon skyddade staden Aten och hela Grekland under de persiska krigen. Det många inte vet är att byggnaden från början fick det officiella namnet Jungfru Athenas tempel, dock kallades det även i folkmun för Parthenos under denna tid. Parthenos betyder jungfru och fungerade som en förkortning.

Historian kring Parthenon

På platsen där Parthenon byggdes hade det tidigare legat ett annat tempel. Detta tempel blev dock förstört av perserna under de år som Perikles styrde Aten. De två arkitekterna som fick i uppdrag att rita det nya templet som skulle bli Parthenon var Iktions och Kallikrates.

Parthenon är en gammal byggnad som under sina år haft olika funktioner, exempelvis har det diskuterats om byggnaden kan anses vara ett tempel eller om det ska klassificeras som en skattkammare. Rent arkitektonisk sett är Parthenon ett tempel som innehöll en skattkammare där besökare kunde lägga sina offergåvor. Dock finns det vissa aspekter som gör att Parthenon inte passar in och inte bör definieras som ett tempel. Exempelvis brukade grekiska offer äga rum vid en altare under bar himmel, vilket inte var fallet i Parthenon. Detta är anledningen till att en del forskare menar på att byggnaden inte alls var ett tempel utan att den endast fungerade som en skattkammare. Detta var en åsikt som först presenterades i slutet av 1800-talet och under senare år har åsikten fått allt fler forskare som håller med.

Parthenon har även under sina år fungerat som en kyrka, moské och ett krutförråd.

Parthenon idag

Byggnaden lockar många besökare varje år, trots att den har börjat att falla ihop allt mer. Parthenon är en byggnad som riskerar att påverkas kraftigt av olika miljöfaktorer. Aten är en stad som utvecklats mycket och i sin tur har detta kommit att innebära att det är allt mer biltrafik i staden som bidrar till värre luftföroreningar. Det är inte endast luftföroreningarna som påverkar utan även vibrationerna från biltrafiken. Vibrationerna hotar byggnadens grund. Detta har gjort att Atens myndigheter börjat diskutera hur man kan rädda och bevara byggnaden på bästa sätt. Även om de har kommit en bit på vägen i frågorna så är fortfarande byggnadens framtid osäker.

galore